28 de agosto de 2013

Collectors prideBird
33 x 33xm
Non taxidermy. Dead bird. Framed.

Sem comentários: